Hacı Şerif'in Katkılarıyla: İstanbul’daki Çivril Dayanışması


Hacı Şerif'in Katkılarıyla: İstanbul’daki Çivril Dayanışması

civril-istanbul-denizli-cevak-gungoren-h
İstan­bul’un teks­til kalbi ola­rak bi­li­nen Mer­ter’de buram buram Çiv­ril kokan bir me­kan­da­yız bu hafta da…30 yıla yakın bir za­man­dır; Çiv­ril Eği­tim Vakfı (ÇEVAK) ola­rak Çiv­ril’e ve Çiv­ril­li­le­re çe­şit­li hiz­met­ler­de bu­lu­nan vak­fın mer­ke­zin­de, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Dr. Hü­se­yin Gün­gö­ren ile bir­lik­te­yiz.Bu blogdaki popüler yayınlar

İSTANBUL’UN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN LEZZETLERİNDEN…HACI ŞERİF – DONDURMALI SICAK İRMİK HELVASI